تحلیل تکنیکال و ویژه بیمه ملت – آژانس تبلیغاتی ربیک

تحلیل تکنیکال و ویژه بیمه ملت - آژانس تبلیغاتی ربیک

تحلیل تکنیکال و ویژه بیمه ملت – آژانس تبلیغاتی ربیک سرمقاله بازار سهام در هفته گذشته و دقیقا مطابق با تحلیلها، هفتهای در مجموع سبز را تجربه کرد. در تحلیل منتشر شده در هفته گذشته به این موضوع که هفتهای نوسانی ولی در مجموع مثبت را داریم اشاره کرده بودیم که دقیقا مطابق با تحلیل […]

سالنامه مهاجرتی ایران سال 1399 – آژانس تبلیغاتی ربیک

سالنامه مهاجرتی ایران سال 1399 - آژانس تبلیغاتی ربیک

سالنامه مهاجرتی ایران سال 1399 – آژانس تبلیغاتی ربیک   سخن آغازین اساس دیدگاه اکثر صاحبنظران، سرمایه انسانی زیربنای اصلی پیشرفت علمی و فناوری و اقتصادی هر جامعه است. براین اساس، مدیریت اثربخش و بهره ورِ این سرمایه به یکی از دغدغه های خبرگان عملی و سیاستگذاران تبدیل شده است. به حمد ا… جمهوری اسلامی […]

تحولات بخش مسکن در ایران – آژانس تبلیغاتی ربیک

تحولات بخش مسکن در ایران - آژانس تبلیغاتی ربیک

تحولات بخش مسکن در ایران – آژانس تبلیغاتی ربیک کلیات (برخی آمارهای کلیدی) اهمیت بخش مسکن 29 مهر 1399 – در سطح خرد: مهم ترین سرمایه گذاری و بزرگ ترین دارایی بسیاری از خانوارها – در سطح کلان: بخش مهمی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری – بخش پرنوسان و مهم در دور ههای رونق […]