هویت بصری رستوران مزه باز

مسئله پیش روی ما در پروژه هویت بصری رستوران مزه باز ترجمان هویت برند بود. در این پروژه تمام المان های بصری به همراه گایدلاین‌ها در دستور کار همکاران ما در بخش دیزاین قرار گرفت. در نتیجه برای نشان دادن تمرکز رستوران بر غذاها بر پایه مرغ و گوشت با استفاده از المان‌های مرغ و گوشت، به لوگو زیر رسیدیم. در نهایت از فضاهای تصویرسازی شده استیک و مرغ به عنوان عناصر دیزاین این برند استفاده شد.

در مرحله بعد با توجه به نیاز به حضور برند در فضای دیجیتال، مرحله طراحی سایت مزه باز اجرایی شد و در کنار این، برنامه حضور برند در فضای مجازی تنظیم گردید، تیم عکاسی آژانس تبلیغاتی ربیک به موازات عکس ها و فیلم های مورد نیاز را از رستوران تهیه کرد تا بتوان بر اساس استراتژی تولید محتوا از آن ها بهره برد.

هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 2
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 3
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 4
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 5
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 6
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 7
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 8
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 9
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 10
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری رستوران مزه باز 11