داستان گویی های موفق در دنیای برندها - قسمت دوم - آژانس تبلیغاتی ربیک

داستان گویی های موفق در دنیای برندها – قسمت دوم – آژانس تبلیغاتی ربیک

داستان گویی های موفق در دنیای برندها – قسمت اول – آژانس تبلیغاتی ربیک برندهای موفق می‌دانند که چگونه از داستان‌ها برای رساندن واضح‌تر پیامشان استفاده کنند و همچنین این را نیز می‌دانند که داستانگویی یکی از قدرتمندترین شیوه‌ها در بازاریابی محسوب می‌شود. در این مجموعه می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به

ادامه مطلب »
داستان گویی های موفق در دنیای برندها - قسمت اول - آژانس تبلیغاتی ربیک

داستان گویی های موفق در دنیای برندها – قسمت اول – آژانس تبلیغاتی ربیک

داستان گویی های موفق در دنیای برندها – قسمت اول – آژانس تبلیغاتی ربیک برندهای موفق می‌دانند که چگونه از داستان‌ها برای رساندن واضح‌تر پیامشان استفاده کنند و همچنین این را نیز می‌دانند که داستانگویی یکی از قدرتمندترین شیوه‌ها در بازاریابی محسوب می‌شود. در این مجموعه می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به

ادامه مطلب »
میخواهید مخاطب را درگیر کنید؟ با قصه‌گویی شروع کنید

میخواهید مخاطب را درگیر کنید؟ با قصه‌گویی شروع کنید

میخواهید مخاطب را درگیر کنید؟ با قصه‌گویی شروع کنید از تحقیقات بازاریابی و جمع‌آوری داده‌ها تا طراحی محصول، برندها از ابزارهای گوناگونی برای رساندن پیام به مصرف‌کنندگان خود بهره میبرند. اما بسیاری از برندها به جای برقرار کردن ارتباط دو طرفه با مخاطبان خود به صورت یک‌طرفه با آنها صحبت میکنند. اثبات

ادامه مطلب »