سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی

 

فیتزی فانزی

فیتزی فانزی محصولات شسته شده، آماده مصرف و بدون هرگونه مواد افزودنی در بسته بندی های کاملا بهداشتی تولید می کند که هدف اصلی آن ها جایگزینی میان وعده های سالم فیتزی فانزی با میان وعده های مضر و ناسالم به خصوص در میان کودکان است.

 

سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی

 

صورت مسئله و راه حل

مسئله اصلی ما در رویارویی با برند فیتزی فانزی کاراکترهای برند و رشد و ساخت فضایی با قابلیت گسترش طراحی در زمان کم بود. برای این مسئله ما با طراحی 10 پز مختلف از هر کاراکتر با قابلیت جا به جایی دست ها و پاها توانستیم متریال های اصلی طرح را برای بالا بردن کیفیت و کم کردن زمان و هزینه طراحی کنیم، بعد از طراحی، امکان استفاده از این کاراکتر ها در موشن، سوشال مدیا و تبلیغات و  … به صورت یکسان فراهم شد .

 

تولید محتوا ، سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، محتوای اینستاگرام ، موشن گرافیک ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی ، طراحی بسته بندی ، طراحی گرافیک ، طراحی سایت
تولید محتوا ، سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، محتوای اینستاگرام ، موشن گرافیک ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی ، طراحی بسته بندی ، طراحی گرافیک ، طراحی سایت
تولید محتوا ، سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، محتوای اینستاگرام ، موشن گرافیک ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی ، طراحی بسته بندی ، طراحی گرافیک ، طراحی سایت
تولید محتوا ، سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، محتوای اینستاگرام ، موشن گرافیک ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی ، طراحی بسته بندی ، طراحی گرافیک ، طراحی سایت

 

طراحی کاراکترهای فیتزی فانزی

با در نظر گرفتن نیاز مجموعه فیتزی فانزی به کاراکترهای پویا و هم راستا با شخصیت برند فیتزی فانزی، تیم ربیک شروع به طراحی دوشخصیت اصلی برند به نام فیتزی ( پویا، فعال، ورزشکار ) و فانزی ( تنبل، بانمک ) کرد.
بعد از خلق کاراکترها برای سهولت در کار پزیشن های مختلفی از این کاراکترها طراحی شد که در ذیل مشاهده میکنید.

 

سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی

 

تولید محتوای پیج اینستاگرام فیتزی فانزی

با توجه به تاثیر و نفوذ روز افزون شبکه های اجتماعی، یکی از روش های موثر در بالابردن برند آگاهی و معرفی محصول و ایجاد ارتباط موثر با مخاطب، تولید محتوای استاندارد و ارتباط از طریق اینستاگرام می باشد.
با توجه به این نیاز جهت جذب مخاطب، معرفی محصولات و تعامل بیشتر برند با مخاطب پیج اینستاگرام فیتزی فانزی راه اندازی شد.
در ادامه تعدای از محتوا ها و کمپین های دیجیتال طراحی شده توسط تیم ربیک برای اینستاگرام فیتزی فانزی را مشاهده می کنید.

 

سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، محتوای اینستاگرام ، موشن گرافیک ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی ، طراحی بسته بندی ، طراحی گرافیک
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی
سوشال مدیا ، آژانس تبلیغاتی ربیک ، اینستاگرام ، فیتزی فانزی ، دیجیتال مارکتینگ ، تصویر سازی