تحولات بخش مسکن در ایران - آژانس تبلیغاتی ربیک
کلیات
(برخی آمارهای کلیدی)
اهمیت بخش مسکن
29 مهر 1399

– در سطح خرد: مهم ترین سرمایه گذاری و بزرگ ترین دارایی بسیاری از خانوارها

– در سطح کلان: بخش مهمی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری

– بخش پرنوسان و مهم در دور ههای رونق و رکود اقتصادی:

-Leamer)2007) : در 8 رکود از کل 10 رکود ایالات متحده در باز هی زمانی 1947 الی 2006 بخش مسکن پیش از وقوع رکود در کل اقتصاد مشکلات و نابه سامان یهایی را تجربه کرده است؛ دو رکود دیگر نیز در شرایط خاصی رخ داد: یکی در سال 1953 و در پی کاهش شدید بودج هی دفاعی ایالات متحده پس از پایان جنگ کره، و دیگری در پی ترکیدن حباب و کاهش شدید ارزش سهام شرک تهای فناوری اطلاعات در سال 2001 در بحران معروف به حبابِ دات-کام یا حباب تکنولوژی. در مورد ایران؟


جهت مطالعه کامل مطلب، شامل 70 صفحه گزارش و تحلیل به همراه نمودارها و منابع بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارایه دهنده: فخرالدین زاوه

استاد: دکتر عبده تبریزی

دانشگاه: صنعتی شریف

منبع: تمامی منابع در فایل PDF ذکر شده است